{textsize:11}
#
{c:Capo:5}

H[Am]av! Under bugande p[Em]almer jag s[Am]?g
hur v[E7]?g p? v[Am]?g i sv[E7]allande t[Am]?g 
emot Ch[G7]iles kl[C]ipp[Dm]iga str[Am]?nd[Dm]er
kom r[F]ull[E7]ande [Am]in
[Dm]O, detta br[G7]us n?r ett sk[C]imrande svall
f[Dm]ann mig och t[G7]og mig i f[Fm]amn[C]en!
[F]O, n?r delf[G7]inerna d[C]?k bland kor[A7]all
och en v[Dm]inr?d kl[Am]?nning blev m[G7]in!

{soc}
D? sj[C]?ngs d?r i Valparaiso en s?t liten s[G7]?ng:
Rosita! Chilen[C]ita!
I havet, i Stilla havet, st?r hajen p? spr[G7]?ng
Rosita! Chilen[C]ita!
Kond[F]oren p? Condilj?ren ?r b[C]ister -Jah[A7]a!-
och [Dm]ormarna b?rjar sk[A7]allra i T[Dm]arapac[G7]a, 
och sj[C]u glada sj?m?n rundade Hornat id[Dm]ag -
och Ros[Dm7]ita vill [G7]alla h[C]a!
{eoc}

[Am]O, n?r jag b?rjade k[Em]?nna mitt l[Am]and
fr?n fj[E7]?ll till str[Am]and och m[E7]ed min h[Am]and
p? j[G7]ordgloben f[C]?ljd[Dm]e dess gr[Am]?ns fr[Dm]?n Per[F]u t[E7]ill Cap H[Am]orn!
[Dm]O, n?r jag f[G7]ann att h?r v[C]ar jag blott g?st
bl[Dm]and r?da sm[G7]? indi[F]an[C]er
d[F]em mina f[G7]?der, sold[C]at som pr[A7]?st
betv[Dm]ingat med kr[Am]ut och med t[G7]orn

Ja att min stamfar var konquistador
har satt sitt sp?r och ensam den st?r
min ras, i det land d?r jag likv?l sj?lv blivit f?dd
Ack, tvenne v?rldar bo h?r i mitt br?st
spanskt, det gr aldrig ur blodet
Spansk ?r min st?mma, min klingande r?st, 
men n?r min visor kom till -

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!